Sijainti

 Kilvakkala sijaitsee noin 5 km Ikaalisten keskustasta lounaaseen Kankaanpäähän menevän tien varrella. Kylätaajama on aikanaan syntynyt hiekkaisen harjualueen laelle ja se on seutukaavassa todettu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, jolla on maisemallisia ja rakennusperinteen arvoja.