Muuta hyödyllistä

Tällä palstalla voi ilmoittaa kylän yhteisistä asioista muutkin kuin vain kyläseura.  Ilmoituksen voi laittaa osoitteeseen:  marjaliisavai@gmail.com